Hem    |    Privatpersoner    |    Företag   |    Medarbetare    |   Kontakta oss    |    Länkar

Du väljer själv hur du vill leva ditt liv. Du fattar beslut baserade på dina föreställningar om beslutens konsekvenser. Vi erbjuder dig hjälp att se flera tänkbara konsekvenser och ett större utbud av handlingsalternativ. På detta sätt kan du fatta mer nyanserade beslut med en ökad känsla av kontroll.

Vi vänder oss till privatpersoner och företag som har en önskan om att aktivt arbeta med att förbättra sina möjligheter att hantera sin situation.